Cisterna za osoku - Samson

  • PG cisterne za osoku tretira sa krilom 24m radnog zahvata sa ADS-om (antikapajući sistem).
  • Samson nudi krila za tretiranje od 12 do 28m radnog zahvata.
  • Mogućnost tretiranja sa različitim radnim zahvatom.
  • PG cisterna za osoku sa kultivatorskim inkorporatorom (7,5m).
  • Samson takođe nudi inkorporatore sa jednim ili dva diska (6-8m radni zahvat).