Roto drljača Rabe Corvus

Roto drljače tipa CORVUS mogu se naći u sklopivoj i nesklopivoj varijanti, radnih širina od 2,5m do 8m.
Potrebna vučna snaga za ove priključne strojeve se kreće od 180KS do 380KS za najveće roto roj tzv. rotora ili zubaca se kreće od 10 do 32 komada.

Sve varijante su opremljene Multi-FIX sistemom za brzu izmenu zubaca.