Maximal viljuškari

MAKSIMAL viljuškari su dostupni sa zahtevnim dizajnom, tehnickim sadržajem i cenom koja je pristupacna
domacim preduzetnicima.
MAKSIMAL viljuškari ispunjavaju sve evropske zahteve i imaju odgovarajuce kvali kacije. Viljuškari su na
dizel, benzin-gas ili elektricni pogon. Prema njihovoj konstrukciji, mogu se podeliti na 4 grupe. Tradicionalni
viljuškari kapaciteta od 1,5 do 12 tona, terenski viljuškari 1,8-5,0 t, teški industrijski ili lucni viljuškari od
13,5-32 t i ostali skladišni viljuškari.