Malčer

 • Priključak na traktore u 3 tačke - Io i IIo kategorija; 
 • reduktor za 540 o/min (ili 1000 o/min specificirati prilikom narudžbenice);
 • zadnji valjak podesiv po visini; čekići ili Y noževi; kontračekići;
 • bočni klizači - sanke podesive po visini;
TFX
Tehničke karakteristike:
 • Priključak na traktore u 3 tačke - Io i IIo kategorija;
 • reduktor za 540 o/min (ili 1000 o/min specificirati prilikom naručivanja);  
 • zadnji valjak podesiv po visini;
 • čekići ili Y noževi; kontračekići;
 • bočni klizači - sanke podesive po visini;
 • poklopac za otvaranje na zadnjem dijelu plašta malčera za lakši rad i veću propusnost s usmerivačima usitnjene mase;
 • plivajući noževi na zadnjem delu plašta malčera za skupljanje polegnutih stabljika (granja, šiblja, kukuruzovine i dr.);

Zanon TFX laka izvedba.

 • Priključak na traktore u 3 tačke - Iº kategorija
 • Reduktor za 540 o/min (ili 1000 o/min specificirati prilikom narudžbe)
 • Slobodno tekuća spojka u reduktoru malčera
 • Zadnji valjak podesiv po visini
 • Čekići ili Y noževi kontračekići
 • Bočni klizači sanke podesivi po visini
 • Poklopac za otvaranje na zadnjem delu plašta malčera za lakši rad i veću propusnost usitnjene mase
 • Klizni bočni pomak – mehanički
 • Radna širina:130 do190 cm.