Razbacivači

Razbacivači SP i FLEX serije su u stanju da manipulišu sa svim vrstama materijala pogodnih za rasturanje.

Od stajnjaka, krečnjaka, komposta do industrijskih nuzproizvoda.

  • PG cisterne za osoku tretira sa krilom 24m radnog zahvata sa ADS-om (antikapajući sistem).
  • Samson nudi krila za tretiranje od 12 do 28m radnog zahvata.