Guttler

PMD pneumatska sejalica sa diskosnim ulagačima.

Široki gumeni točkovi održavaju dubinu setve bez obzira na uslove rada.

KOntrola dubine setve je veoma precizna.

Zvezdasi točak (opcija) čisti prostor setve od biljnih ostataka.

Lako podešavanje norme setve.

Pritisak "V" točkova na tlo se lako podešava.

Otvor za proveru rada setvenog aparata, ojačani nosač setvene ploče, precizno odstranjivanje viška semena.

Podrivači: Radna širina od 2,5 do 4,0 metara, sa duplim ježastim ili diskosnim valjcima.

Kratka tanjirača: Radna širina od 2,50 do 5,50 metara, hidraulično podešavanje valjka.

  • Pneumatske sejalice za okopavine.
  • Sa diskosnim ili raonim ulagačima
  • Sa širokim izborom dodatne opreme
  • Od 4 do 8 redova
  • Sa fiksnim ili teleskopskim ramom
  • Elektronska kontrola setve